Privacy verklaring Studio MEK

Hier vind je de privacyverklaring van Studio MEK. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Studio MEK.

Inleiding
In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.
Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. Studio MEK - Marlotte Kooijman Grafisch Ontwerp
Je leest op dit moment de privacyverklaring van Studio MEK - Marlotte Kooijman Grafisch ontwerp.

Studio MEK is een designstudio die creatieve ondernemers en particulieren helpt met het verbeelden van hun verhaal op een originele en authentieke manier. Door illustratie en design met elkaar te combineren creëren wij unieke beelden die prikkelen, een verhaal vertellen en opvallen tussen de rest. Diensten en producten die o.a worden aangeboden zijn: Limited edition art print, op maat gemaakte illustraties, art pieces, branding, re-branding en webdesign.

Studio MEK, gevestigd aan Professor Lorentzlaan 44, 3701 CD Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Studio MEK is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Marlotte Kooijman.

Studio MEK verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

02. Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door StudioMEK. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met StudioMEK via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving van de opdracht of vraag. Eventueel later in het proces gebruiken wij deze gegevens ook om contact te kunnen opnemen tijdens onze dienstverlening en goederen en diensten bij je af te kunnen leveren.

02. Een product bij ons koopt in de webshop
Jouw gegevens zullen verzameld worden als je een product koopt in onze webshop. Hierbij wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een product af te kunnen leveren, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres gegevens.

03. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
Jouw email adres gebruiken we alleen wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven via de inschrijving voor onze nieuwsbrief.

04. Analytics
De website van Studio MEK verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals duur van jouw websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden allen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou te kunnen begeleiden.

03. Ontvangers
01. E-mail
De e-mail van Studio MEK wordt gehost door Snowfreakz Media. Als jij contact opneemt via de formulieren op de site of via mail, dan worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van Snowfreakz Media. Mailen gebeurt via een SSL / TLS beveiliging met de mailserver.

02. Snowfreakz Media
De website en de back-ups worden gehost door Snowfreakz Media. Gegevens die jij achterlaat op de website van Studio MEK zijn op de servers van Snowfreakz media opgeslagen.

03. Belastingdienst
Bij de facturering wordt gebruik gemaakt van uw NAW gegevens. Deze zijn zichtbaar voor de belastingdienst als er inzage in deze documenten wordt gevraagd.

04. Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Studio MEK, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van Opdrachten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Studio MEK via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, evt. bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

02. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf, telefoonnummer of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. Uw IP adres wordt door Google geanonimiseerd opgeslagen waarbij de laatste reeks wordt vervangen door een xxx; als voorbeeld: 192.168.123.XXX

05. Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Studio MEK of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk vergrendeld met een wachtwoord en/ of vingerafdruk en zijn gecodeerd. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Studio MEK privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Jouw eigen account wordt gecreëerd op basis van een cijferreeks. In de browser URL is deze niet te herleiden naar een naam. Jouw gegevens zijn ALLEEN zichtbaar indien ingelogd binnen de omgeving en zijn NIET openbaar te bereiken via een URL. Het wachtwoord om in te loggen bestaat uit minimaal 8 karakters waarvan minimaal 1 leesteken, 1 cijfer en 1 hoofdletter.

06. Jouw rechten
01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Studio MEK vastgelegd of bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te versturen of telefonisch contact op te nemen met Studio MEK. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen de gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt recht om dit te laten rectificeren door Studio MEK.

03. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Studio MEK vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Wil je jouw gegevens laten verwijderen, dan moet je aanvragen per mail via een “data delete” verzoek. Hierna krijg je een bevestiging gemaild indien de gevraagde gegevens zijn verwijderd.

04. Recht op indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als vindt dat Studio MEK niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

05. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Studio MEK zijn opgeslagen liggen in het geval van overstap naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Studio MEK al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

06. Recht op stop
Wil jij niet dat Studio MEK jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@studiomek.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten
Studio MEK verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Studio MEK via mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om naar te factureren. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Studio MEK de betreffende dienst of product niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Studio MEK met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Studio MEK behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Studio MEK dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Studio MEK te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

08. Wijzigingen in dit Privacy Statement
Eventuele wijzigingen van onze websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. We raden je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

09. Vragen over het Privacy Statement
We houden dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je toch nog vragen? Stuur dan een email naar info@studiomek.nl en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je email.

Contactgegevens:
https://www.studiomek.nl
Professor Lorentzlaan 44
3701 CD Zeist
0612440989

Copyright © 2021 | Studio MEK - Grafisch ontwerp en Illustratie | Marlotte Kooijman